torsdag 16. juli 2009

World of folk

Ett lite utdrag fra utstillingen World of folk som befant seg i Sannes sist år i forbinnelse med kulturåret i Stavanger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar