lørdag 5. februar 2011


It takes courage 
to grow up 
and become who you really are.E.E.Cummings


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar